Isnin, 30 Jun 2008

PELUANG PENINGKATAN KERJAYA

Dengan mengikuti Program Eksekutif Diploma, ramai yang telah berjaya meningkatkan kerjaya mereka di organisasi masing-masing. Ramai di antara warga kerja merupakan golongan yang 'late bloomers' tetapi dengan pengalaman kerja dan penambahan pengetahuan yang lebih 'structure' melalui program seumpama ini, mereka dapat meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja. Hasilnya, mereka telah dikenalpasti oleh majikan masing-masing dan peluang kenaikan pangkat terbuka luas di hadapan mereka. Apatah lagi program yang dijalankan oleh GMTt adalah merupakan Diploma yang dikeluarkan oleh IPTA terkenal iaitu UUM. Program ini juga di bimbing oleh pensyarah-pensyarah kanan UiTM yang berpengalaman.

GLOBAL MANAGEMENT TECHNOLOGY TRAINING


Dr Ahmadzon Abdullah
Pengarah Urusan GMTt


VISI -
Institusi Utama Sejagat Yang Menjadi Pilihan Serta Membekalkan Latihan Dan Pendidikan Yang Bertaraf Dunia

GMTt adalah syarikat milik penuh Maju Holdings yang merupakan sebuah syarikat yang berdaftar sebagai Penyedia Latihan Kelas A dengan Pembangunan Sumber Manusia Bhd ( PSMB ) menawarkan pelbagai jenis latihan dan pendidikan yang bertujuan untuk membekalkan tenaga kerja yang akan menjadi pilihan industri

Lain-lain perkhidmatan : Sijil Kemahiran Malaysia, Kursus Peringkat Diploma, Program Cambridge International College ( CIC ) UK dan program Professional Qualifications Centre International


Global Management Technology Training Sdn Bhd,
Institut Teknologi Perwaja, Kawasan Perindustrian Gurun,
Peti Surat 25, 08100 Bedong,

Kedah Darul Aman
Tel : 04-4586068 Fax : 04-4586068

Atau Hubungi :-
Zolkipli Ahmad
( 012- 4799990 / 019- 4186068)

email: gmtt_itp@yahoo.com


DIPLOMA EKSEKUTIF UiTM

Program Pengajian Profesional Diploma Eksekutif UITM direka khusus untuk memenuhi keperluan pekerja di Malaysia. Setiap Program akan mencabar peserta untuk berfikir dan mencari jalan dalam mempertingkatkan pengurusan. Program ini bertujuan untuk memperkukuhkan kebolehan kepimpinan dan pengurusan individu dan organisasi. Model pembelajaran berasaskan kaedah seminar dan pembelajaran sendiri dengan kaedah e-learning memberikan pengalaman yang akan merangsang perkembangan diri, intelektual dan profesional peserta.
Struktur program : Struktur program direka supaya dapat memberikan pengetahuan, kemahiran dan amalan yang lebih meluas dalam kursus asas “ foundation courses “ (FC), kursus teras “ core courses “ (CC) dan kursus khusus “ specialized “ (SC).

KHAS UNTUK WARGA KERJAKELAYAKAN MASUK
vSijil Pelajaran Malaysia (SPM/SPMV) dengan 3 kredit dan Minima 3 Tahun pengalaman bekerja ATAU
vSTPM dengan 2 prinsipal dan Minima 2 tahun pengalaman bekerja ATAU
vSijil Eksekutif / Profesional UiTM dengan CGPA 2.50 atau lebih ATAU
vDiploma yang diiktiraf oleh UiTM dengan pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan.
JANGKAMASA KURSUS
v15 Bulan ( 120 jam seminar )
vSeminar dikendalikan sekali setiap dua minggu pada hari Sabtu 8. 30 pagi hingga 4.30 petang
v90 jam sesi belajar sendiri diperuntukkan pada setiap tiga bulan
YURAN PENGAJIAN
vRM 7,020.00
KAEDAH PEMBAYARAN ( Bulanan / Bayaran Penuh )
vSecara Tunai – Dibayar di cawangan GMTt Gurun
vCek – dibayar atas nama “Global Management Technology Training”
vPengeluaran melalui KWSP
*Bayaran pendaftaran sebanyak RM 200.00 SAHAJA.

KOLEKSI KONVOKESYEN PERTAMA 2007

MOU diantara Maju Holdingsan UiTM

MOU diantara Maju Holdingsan UiTM
Abu Sahid (Maju holding Chairman) dan Dr Ibrahim Shah (Naib Canselor UiTM) bersalaman selepas menandatangani MOU ushasama.

Lokasi GMTt Gurun Kedah

Lokasi GMTt Gurun Kedah
Diploma Eksekutif Kampus Gurun

Pejabat Pentadbiran GMTt Operasi Gurun

Pejabat Pentadbiran GMTt Operasi Gurun
Bangunan / Dewan Kuliah

Modul Pengajian Pengurusan

Semester I

EMGT 102

Prinsip-Prinsip Pengurusan

Principles of Management

FC

EECO 101

Prinsip-Prinsip Ekonomi

Principles of Economics

FC

ECOM 101

Komunikasi Perniagaan & Perhubungan Awam

Business Communication & Public Relations

FC

Semester II

EMGT 101

Gelagat organisasi

Organizational Behavior

SC

EECO 101

Pengurusan Teknologi Maklumat

Information Technology Management

SC

EMGT 301

Pengenalan Pengurusan Sumber Manusia

Introduction to Human Resources

Management

SC

Semester III

EMGT

301

Pengurusan Perubahan & Organisasi Pembelajaran

Change Management & Learning Organization

SC

EHCM

303

Pengurusan Pengetahuan

Knowledge Management

SC

EMGT

303

Pengurusan Kualiti Dalam Organisasi

Quality Management in Organization

SC

Semester IV

EMGT

102

Pengurusan Perniagaan Strategik

Strategic Business Management

SC

EMGT

304

Pemb. Kepimpinan & Keusahawanan

Leadership & Entrepreneurship Dev

SC

EMGT

400

Projek Pengajian Pengurusan

Project in Management Studies

SC

MIRWANA- Aku Tanpa Cintamu di UiTM Kedah

Asma ul Husna

Photobucket